Breaking News

ประเทศจีนมีผู้ใช้บริการ 5g ทะลุ 850 ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรัฐบาลจีนเร่งเครื่องวางโครงข่าย Fiber Optic ทั่วประเทศ

 ประเทศจีนมีผู้ใช้บริการ 5g ทะลุ 850 ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรัฐบาลจีนเร่งเครื่องวางโครงข่าย Fiber Optic ทั่วประเทศ


Photo: Shutterstock


ทั่วโลกต่างจับตามองประเทศจีนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากตัวเลขผู้ใช้บริการ 5g เติบโตอย่างน่าทึ่งโดยผู้ให้บริการทั้ง 3 รายต่างแข่งขันกันอย่างดุเดือดแม้ว่าเป็นรัฐวิสหกิจด้วยกันก็ตามทำให้ยอดผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 5g มีจำนวนผู้ใช้งานสูงถึง 800 48.1 ล้านรายเป็นที่เรียบร้อยภายในเดือนมีนาคม 2565

ที่ผ่านมารัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี 5g และการวางโครงข่ายไฟเบอร์ Broadband ทั่วประเทศเพื่อให้บริการบรอดแบนด์ความเร็วสูงครอบคลุมประชากรให้ทั่วถึงทั้งหมดนั่นเป็นแรงผลักดันทำให้ผู้ให้บริการทั้ง 3 รายที่ให้บริการในประเทศจีนสามารถผลักดันจนมีลูกค้าย้ายเข้ามาสู่ในระบบ 5g แล้วเป็นจำนวนมาก

ซึ่งตัวเลขดังกล่าวถือเป็นตัวเลขที่มากกว่าสองเท่าของจํานวนประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกามีจำนวนประชากรเพียง 334 ล้านคนเท่านั้นหรือหากเทียบกับสหภาพยุโรปซึ่งนับจำนวนประชากรได้เพียง 448 ล้านคนนั่นเท่ากับว่าประเทศจีนถือว่ามีสัดส่วนของผู้ใช้งาน 5g ในอัตราเร่งที่สูงมากถึง 60 เปอร์เซ็นต์ของคนทั่วโลก

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

China Mobile เป็นผู้ให้บริการ 5G รายใหญ่ที่สุด มีลูกค้า 5G 466.6 ล้านคน หรือประมาณ 55% ของทั้งหมด ไตรมาสแรกมีมูลค่ารวม 227.3 พันล้านหยวน (35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 14.6%
China Telecom มีลูกค้า 5G จำนวน 210.8 ล้านราย เกือบ 25% ไตรมาสแรกที่ 119.6 พันล้านหยวน (18.4 พันล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้นเกือบ 12%
China Unicom มีลูกค้า 5G จำนวน 170.7 ล้านราย หรือเพียง 20%
ข้อมูล telecomtv

ไม่มีความคิดเห็น