Breaking News

OneWeb Broadband Satellites พร้อมเปิดให้บริการในประเทศอินเดีย แลกสัญญาฐานปล่อยตัวจรวด

OneWeb Broadband Satellites พร้อมเปิดให้บริการในประเทศอินเดีย


OneWeb ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมของประเทศอังกฤษได้จดทะเบียนเพื่อให้บริการในประเทศอินเดียเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยลงนามสัญญาเพิ่มเติมสำหรับการเปิดตัวจรวดกับ New Space India Limited ซึ่งเป็นหน่วยงานเชิงพาณิชย์ของ Indian Space Research Organisation เชื่อว่าทันต่อการให้บริการ SpaceX

ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมาประเทศรัสเซียบุกประเทศยูเครนซึ่งเป็น จุดเริ่มต้นในการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่อการกระทำของประเทศรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบต่อ platform การกระจายดาวเทียมทั่วชั้นบรรยากาศ LEO จำนวนมาก น่าจะผ่าจริงส่วนใหญ่อยู่ในประเทศรัสเซีย

การย้ายฐานยิงจรวดมายังประเทศอินเดียย่อมต้องมีข้อตกลงพิเศษเกิดขึ้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสามารถเป็นไปได้ตามแผนดังนั้นทาง OneWeb ได้เปิดตัวดาวเทียม Low Earth Orbit (LEO) ขนาดเล็กทั้งหมด 428 ดวงซึ่งมีระยะห่างจากพื้นโลกประมาณ 1,200 กิโลเมตร ส่งผลให้เป็นไปตามแผนโดยจะต้องมีดาวเทียมอยู่บนชั้นบรรยากาศมากถึงในระดับ 588 ถึง 648 ดวงถึงจะครอบคลุมการใช้งานทั่วโลกในระดับเหมาะสม

ปัญหาดังกล่าวเป็น 1 วิกฤตในข้อตกลงของคู่แข่งอย่าง SpaceX เช่นเดียวกันข้อตกลงดังกล่าวจะยังเป็นความรักและยังไม่มีความชัดเจนในอนาคตแต่ก็ได้รับผลกระทบจากการที่ชาติตะวันตกคว่ำบาตรประเทศรัสเซียเช่นเดียวกัน

Bharti Global ของอินเดียเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสำคัญที่สุดของ OneWeb เธอเป็นผู้ที่มีบทบาทนำในการเปิดข้อตกลงในครั้งนี้อ่านหน่วยงานของรัฐในประเทศอินเดียที่มีชื่อว่า หน่วยงานอวกาศของอินเดีย (ISRO) และ New Space India Limited (NSIL) ข้อมูล ispreviewไม่มีความคิดเห็น